Mátyás király és a cigány béres

Vót egy gazda cigány. Azt írta a háza végire:

- Nincs sömmire sömmi gondom.

Mátyás királ möglátta, hogy mi van a cigán házán kiírva.

Elővette a cigánt:

- Hogy merté ilyet kiírni ilyen szűk esztendőbe? - mondta Mátyás királ. - Ha nincs gondod, majd adok én! - gondolta magába.

Akkor adta föl:

- No, cigán, ha ki nem találod, még én visszagyüvök, hogy hun a világ közepe, akkó vége az életödnek! Mög hogy én mit gondolok? Hogy én mijön állok?

A cigán nagy gondságba esött. Se inni, se önni nem tudott a nagy gondtú.

Azt möglátta a cigán bérösse, aszongya:

- Uram, mí búsulsz te?

- Ússe segíts te azon!

- Dehogynem! - aszongya. - Segítek ín!

- No, ha segíts te a bajon, neked adom a lányomat felesígül! Mög ha meghalok, neked adom az egísz vagyonomat!

Visszaérközött Mátyás királ. Akkor a cigán bérös kilépött a cigán elébe.

Asz kérdözi a cigántul Mátyás királ:

- Nohát, cigán, kitanátad-e mán, hogy hun a világ közepe?

Aszongya a cigán - mögverte a lábával a fődet -, aszongya:

- Itt van, uram, itt!

- Hát a másikat, hogy mit gondolok én?

- Azs gondólja király ífilsíge, hogy a gazsdájával beszíl, pedig csak a bíressivel.

Akkó mondta:

- No, ha ki nem tanálod, hogy én mijön állok, vége az életödnek!

- A cipőtalpán, uram, a cipőtalpán! - Igaza vót, azon állt!

Így a cigán bérös feleségül kapta a gazda cigán lányát, oszt később elkapta az egész vagyonját.

Egyházaskér (Vajdaság)