Mátyás király megeteti a papokat

Mátyás király egyszer oly községen talált keresztülmenni, hol egy szegény háznál halott volt. A halottat nem bírták eltemettetni, mert a pap járandóságára szükséges összeget nem tudták megfizetni. Fizetés nélkül pedig sehogy sem akarták sem a helybeli, sem a környékbeli papok a temetést elvégezni. Mátyás király ezt megtudván, a halottat Budavárába, lakásába vitette, s az illető és a környékbeli papokat Budára citálta, magához rendelte ebédre. Ebédre a holtnak testéből készíttetett ételt. A papok a holt húsából jóllaktak. Ebéd után kérdezi Mátyás:

- No, jó volt-e az ebéd?

- Igen, jó volt! - felelték a papok, s nagyon megköszönték a vendéglátást.

Mátyás erre azt mondta a papoknak:

- No, nektek jobb a halottat így megenni, mint a földbe eltemetni.

Ezek után annak a papnak, akinek községében a halott volt, ki kellett vetkőznie.

Döbréte (Zala megye)