Mátyás követe

Mátyás király eccör Kinizsit akarta küldeni a török szultánhó követségbe.

- Mivel Palkó te vagy a legderekabb vitézem, hát téged küldlek el.

Hát Palkó egy ideig csak hallgatott, sehogy se teccett neki, de aztán csak kirukkolt:

- Hát, felséges királyom, azt hallottam errű a mostani török szultánrú, hogyha rossz kedvibe van, se szó, se beszéd, elütteti a követnek a fejit.

- Sose búsulj, Palkó - mondja a király -, ha elütteti a fejedet, fogadom neköd, hogy harmincezer töröknek a fejit vágatom le a te fejedér.

Palkó gondókodik, gondókodik, aztán azt mondja:

- Hát köszönöm, felség, de én csak úgy gondolom, hogy a közül a harmincezer török fej közül egy se illenék úgy a Palkó nyakára, mint ez a mostani.

Nagyot nevetött a király:

- Igazad van, Palkó fiam, majd kűdünk más követséget.

Mohács (Baranya megye)