Mátyás ujja volt a kocsiszeg

Mátyás király álruhába járkát az országba, fő vót őtözve tót legénynek. Ment az úton, jött egy szekér, két úr ült rajta, és elvesztették a kocsi kerékbű a biztosítószeget, ami azér vót, hogy ki ne essen a kerék. Utolérték Mátyás királyt. "No, megviccűjjük ezt a tót legényt." Azt mondták neki, hogy tegye bele az ujját a szeg helyire, hogy a kerék ki ne essen a kocsibú. Aztán hajtottak, Mátyás király meg szaladt ugye a kocsi mellett. Nézte a kereket, hogy hogyan megy le-föl. Azt mondták neki:

- Mit néző?

Azt mondja:

- Nézem, amennyit föl a kerék, annyit alá.

Jót nevettek. Mikó beértek a községhő, hazaértek ugye, akkó Mátyás királyt elbocsájtották. Mátyás király mikó hazament, írt nekik egy levelet, hogy jelenjenek meg nála. Hát aztán föl is ment a két úr, megjelentek nála, és mondja nekik:

- Emékeznek-e arra, mikó mentek az úton, és a tót legénynek beledugatták az ujját, hogy ki ne essen a kerék? És a tót legény azt mondta, hogy "amennyit föl a kerék, annyit alá".

Hát aztán mondják az urak, hogy emlékeznek rája.

- No - azt mondja -, én vótam az a tót legény, akinek az ujját beledugattátok. De ti nem érdemlitek, hogy magosan legyetek.

És mind a két urat olyan alacsonyra visszahelyezte, ahunnan elkezdték. Mind a kettő szegény ember lett.

Bezdán (Vajdaság)